ХуЛите » Сайт за нова ХУдожествена ЛИТЕратура

Правила и условия на ползване

Добре дошли в литературния сайт на Сдружение ХуЛите ("този сайт"). Това са правилата и условията, по които може да използвате нашия уебсайт. Ние сме се опитали да ги формулираме кратки и лесни за разбиране.

Опровержение

Чрез използването на информация, услуги и продукти, достъпни чрез този сайт, Вие се съгласявате с правилата и условията, съдържащи се тук.

Този сайт предоставя информация, услуги и продукти на разположение "както е", без никакви гаранции. Всички изрази, свързани с гаранции, всички подразбиращи се гаранции и нарушение на права на собственост, с настоящото се отхвърлят в максимална степен, позволена от закона.

Този сайт не е свързан със софтуера, той не може да бъде държан отговорен за проблеми или грешки, които възникват от употребата му или при неправомерното му използване от потребителя.

Премахване

Ако сте автор на заглавие или съдържание от публикувани при нас произведения и искате да го(ги) премахнем от hulite.net, моля да ни изпратите съобщение чрез нашата форма за контакт, включващо Вашето име, заглавие на творбата, както и причината за искане за сваляне. Ние ще се свържем с Вас в рамките на 48 часа, за да потвърдите самоличността и основанията си и по Вашата заявка ще бъдат предприети действия в рамките на следващите 72 часа.

Връзки към нашия уебсайт

Може да цитирате или свързвате съдържание от този сайт при условие, че отговорите на следните изисквания:

  1. Вие не може да свързвате изображения или текстове, публикувани при нас, освен когато сме го разрешили изрично, чрез предоставени от нас способи, за да го направите. Ние си запазваме правото да оттеглим такова разрешение по някаква причина без предизвестие и да поискаме незабавно отстраняване на всички връзки към наши материали.
  2. Може да направите това по начин, който е справедлив и правно не вреди на репутацията ни. Вие не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да предлагате някаква форма на сдружаване, одобрение или потвърждение от наша страна, където такива не съществуват.
  3. Вие не може да свързвате нашия уебсайт с който и да е друг сайт, който не е Ваша собственост или който действа незаконно, неприлично, неуместно или по някакъв друг начин, несъвместим с нашата репутация.
  4. Нашият сайт не трябва да бъде вграждан вътре във всеки друг сайт, както и да бъде конфигуриран като поддомейн на друг домейн различен от www.hulite.net.
  5. Вие не може да правите или да пропуснете да направите каквото и да е, което ще намали нашите права или ще ни навреди, застраши или обезсили всяка регистрация на логото ни. Промяна или модифициране на логото ни са недопустими по никакъв начин.
  6. Вие не трябва да използвате за Ваши цели логото ни или думите "ХуЛите" или "HuLite" като част от всяко бизнес име или търговското му наименование, стил или домейн.
  7. Вие се съгласявате, че всички права в нашия уебсайт са придобити от нас и не може да предявявате претенции за собственост или репутация. Вие се съгласявате, че всяка репутация, получена от използването на сайта, се начислява към нас.

Използване на уебсайта

Нямате право да използвате нашия уебсайт по начин, който нарушава, пречи или ограничава използването му от други наши потребители.

Вие не може да възпроизвеждате или да копирате съдържание от нашия уебсайт под никаква форма без предварително разрешение. Ние си запазваме правото да оттеглим това разрешение по някаква причина, без предизвестие и да поискаме от Вас незабавно отстраняване на материали с авторски права.

Тези правила и условия за ползване и разрешения в рамките на всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с нашия сайт или неговия предмет на дейност, се управляват и тълкуват в съответствие с българското право и ще бъдат представени на юрисдикцията на българските съдилища.


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  |  ПОВЕРИТЕЛНОСТ  |  БИСКВИТКИ