Фуражката

Автор: kuklara
Дата: 10.08.2007 @ 18:40:36
Раздел: Нъ чис бългЪрски


Колю Колев цръс и набит,среден на ръст и як .Нищу чи е пенсиунер.Тои в работна възраст ни съ мури многу оть беше милициунер
.Пък беше як оть раптата му гу изискваше.Така де,шъ фань някуй люпенин да краде и няма дъм утперь ъдин тукать?Можи ъмъ друг пъть.Колку хаиване е убахтал в служебнуту си пулужение толку бюуле няма ф Африкъ.Хем ги бъхтеш , хем тъ уважават.И тебе уважавът и униформътъ,и влъстъ,и институцията.Уредена рапта.Ред шамаре ред законнуст.Хубуу ама един ден Тодур Живкуф си утиде и с нега с тръгна хубууту.Ко му устана на Колю?Хем хубайте годинки с утидаха,хем младуста с тях,хем служебнуту пулужение свърши,хем Иван Костув му разсипа ръста на пенсиятъ.Кво му устана?Един куп милиционерски униформи за доизносване му устанаха.Рече да прудава ама никуи нище да купувъ оть тя демукрацията напраи нови .Пу американски убразец,грозни кът да ги носят негри.Грозни ама респектиращи.Пък старите ко?Никой ги нище.Да седят в къщи саму дам са набиват в учите и да му напомнят чи хубууту свърши никък ни върви..Викна булката и са утнесе с нея устъвну:
-Кулино устаеш ми в гардеропа сам парадната и другите бройки униформен инвентар да ги нарежиш за парцале ,да уткаиш черги да знам чи пу хубууту време стъпям.Сам аднътъ да я дадеш на Бай Добри Пасмарудата дань мръзни зиматъ кът забраена киткъ на грацки балкон.Повече по то повуд дума ни съ утори.

Добре ама ъннъ ниделя синъ му Горчу съ измъкнал ут едни бизнес дела и съ утбил ф селу.Хем да види старите ко праят хем да съ уттъжи.
-Тате дай да земим пушките и да ударим нещу на къра.
-Сине нимой така има нов горцки ни е ут наште дънь нъ курдисъ.
-Ъвъ тате щом е ут новите ,шъм дам някъф леф и шъ стань глухуням от те дет ни виждът.
Грабнаха чифтетъта и хукнаха пу къра.Пък едно хубуу време ,пък ъннъ природа,пък ънно зелену чак синеий.Зайчета и сюнета няма,кудга и те с демукрацията си утидъхъ.Пукнахъ пу някуя и другъ грагашкъ.Хич ни утидъха и да ги тръсят.Барем кучет да бяха зели с тях ама неисе.Сичку си въреше кът хору дукът в един случаен мумент чухъ Кольооооо и в храстите видяха еднъ зелена фурашка да са придвижва в тяхнъта пусока.Ко спумислиха и ко ни си казаха никой низнай.Ама куража им хукна пред тях и те гу пудгониха с страшна сила.Даже можи и на някулку пъти да са гу поизпреварили.Саму на два пъти съ спрели да съ поуслушът и пуугледът и на двата пъти фуражката се към тях иде.И пак бягай да бягъме.Колку пъте падаха ,колку драчки ги дераха ни е за разпраяне.Усетиха съ напрау в къщи запъхтень кат натварен трабант с карпузи на караемач и заключень утвътре.Приз жама рукнаха на Кулина кът дойди горцкия да му каж чи ут три деньа е в гръдъ и ни знай куга ше с дойди.Залегнаха и мъльчът.Пу едно време някой зе да гу вика пу име.Ужъс!Амъ тугава съ убади Кулина:
-Излезте бре ,Тва ни е горцкия,тва е Бай Добри.Фанал риба и ут благударнуст оть му подари униформа ти я нось подарък.Ама многу бързу сте съ движель та нимугъл да ва стигни да ви я даде.
-Брех майка му и демзукрация-изпцува Колю-До къде дукара нещата чвяк ут негувата си фуражка да бяга.
Инак хубав муабеть стана.

Този текст идва от ХуЛите
http://hulite.net

URL на тази публикация е:
http://hulite.net/modules.php?name=News&file=article&sid=70264