Историята на Земята - Епизод 19

Автор: Riven
Дата: 02.10.2006 @ 19:15:32
Раздел: Романи


Битката за подземния град

Междувременно в Подземния Град:

omega-x престъпваше нервно и обикаляше гейм-залата. Защо се бавеха? Какво ставаше с тях? Той си задаваше тези въпроси непрестанно, но те оставаха без отговор.
Вече повече от седмица бяха в играта, а от тях нямаше нито вест, нито кост. Вече започваше да се притеснява. Единствената му радостна мисъл беше, че никой от тях не се беше превърнал в статуя - сигурен знак, че е прекратил съществуването си.
Но изведнъж стана нещо странно, което обаче не беше виждал за първи път, и което беше знак, че някой от тях е починал. Стаята малко по малко започна да се върти, като постепенно въртенето се усили, и когато достигна максималната си скорост стаята се изпълни с искряща светлина, която го принуди да затвори очите си за не бъде ослепен. Изведнъж светлината намаля и се насочи към участниците в играта. omega-x вече можеше да вижда спокойно и отвори очите си. Светлината ги беше обгърнала. Беше ясно - някой от тях или всички те бяха умрели. Светлината постепенно се устреми към тялото на Безименния и го обгърна изцяло. Изведнъж тялото му изчезна и не след дълго от дясната му страна се появи поредната статуя. Светлината просветна още веднъж и се появи още една статуя до статуята на Безименния. До всяка от тях имаше по един слънчев диск.
omega-x погледна статуята на приятеля и разбра. Безименният беше мъртъв. Малко след това погледна и другата статуя. Лицето не му беше познато. Явно е бил от главните, добри герои в играта, иначе нямаше да се появи в тази зала като статуя. omega-x се наведе и се поклони пред двете статуи. Остана така няколко минути в знак на почитание. Беше време да съобщи на всички лошите вести. Изведнъж обаче стаята започна да намалява скоростта си и постепенно спря. Секунди след това се включи алармата оповестяваща смъртта на поредните участници в играта... Гражданите чувайки прощалната сирена сведоха глави почитайки починалите. omega-x взе двата диска. Трябваше да разбера как са умрели двамата, като изгледаше записите направени от суперкомпютъра. Трябваше и да събере съвета. Вече не бяха 5-те. Трябваше да изберат нов член на съвета...

Междувременно в тунелите около Подземния Град:

- Трябва да намеря начин да превзема този град. - каза си ядосано. - Трябва ми вътрешен човек. Но няма как да премина градските стени... Освен, ако... ДА! Идеята не е чак толкова лоша. Но дали ще се съгласят. Няма какво да губят, а само могат да спечелят. Е ще трябва да си разделим владенията, освен, ако след това не ги убием. Има начин... Но дали не е твърде рисковано? Ще опитам... Denik!!! Ела при мен.
- Да... Господарю. Какво да направя.
- Denik имам важна задача за теб. Едно много важно поръчение. Ако го изпълниш и плана ми проработи ти обещавам да те пусна да си вървиш... Навън...
- Съгласен съм господарю. Какво да направя?
- Срещни се с призраците. Обеди ги да ни помогнат в атаката срещу Подземния Град. Кажи им, че ми трябват само няколко от тях на първо време, преди още да е започнала самата атака. След като дойдат ще им обясня по-подробно всичко. Обещай им, че ще им дадем половината от спечеленото и част от нашата територия. Сега върви...
- Слушам господарю! - каза му покорно Denik, след което мислено добави "Веднъж да мога да си отида... Ще ти отмъстя... Ще ти отмъстя за всичко, което ми причини..."

Този текст идва от ХуЛите
http://hulite.net

URL на тази публикация е:
http://hulite.net/modules.php?name=News&file=article&sid=54998