Придобиване на опитности

Автор: ZAGORA
Дата: 06.05.2022 @ 12:25:21
Раздел: Други ...


четвърта последна част
Не всички духове се прераждат.Трябва да се
досетите,че Бог няма да се задоволи само с един вариант.Така наречените от нас извънземни извървяват пълен еволюционен цикъл само в рамките на един живот,който според човешките представи е много дълъг.Те са овладели тайните да се придвижват из Вселената единствено да имат възможност за много и различни по своето естество избори,да ги преживяват и да трупат опитности.Преди да приключа темата си ще си позволя да отправя панорамен поглед към епохата,в която живеем.Това е една изключително важна и динамична епоха.Духовете трупат много по обем и всеобхватност опитности.Свидетели сме на два,а някои от нас и на три политически и обществено икономически епохи.Капитализъм,социализъм и демокрация.Те предоставят всички възможни варианти за преживяване на съвремениците им.Ще започна от медицинските услуги.Вариантите са високо струващи услуги,безплатни такива и отсъствие на медицински услуги.Тия варианти обхващат света,а не само България.Образованието може да бъде високо,ниско и отсъствие на образование.Всеки дух избира индивидуално в зависимост от редица причини,които са последица на други причини.Финансовото състояние също може да бъде свръхбогати,богати,заможни,бедни и много бедни.То също се избира.Затова не бива да се чудим ако много богато семейство напълно се разорява или много бедно семейство внезапно забогатява.Всичко е въпрос на избори,които допринасят за преживявания и опитности.Когато съвременик на трите епохи е преживял в личен план трудни избори неговите опитности стават много по-стойностни.Това означава по-кратък път на космичното колело и по-бързо завършване на еволюционния цикъл. Най-добрият начин е да се твори осъзнато и с лекота да се прекосява Живота. И всичко това трябва да става с много вяра. Имаме цялото време на Земята да разгледаме извървяния от нас път и да открием къде се намираме,как сме стигнали до тук и как да продължим по-нататък да трупаме опитности.Защото те са знание.Хубаво е в тоя процес да не правим драми,защото те ни хвърлят в ямата на неизвестността,но да носим отговорност за мислите,думите и делата си,защото те променят света.Нека животът ни да бъде пътешествие,а ние-великите пътешественици,които не се страхуват от нищо.

Този текст идва от ХуЛите
http://hulite.net

URL на тази публикация е:
http://hulite.net/modules.php?name=News&file=article&sid=199358